User menu

ACTIVITATEA CpDOM

În ziua lansării Campaniei, şeful Reprezentanţei CpDOM din Comrat, Svetlana Mironova, a acordat un interviu pentru postul de radio „GRT” , în care s-a
Obiectivul întîlnirii cu elevii, care au atins vîrsta necesară pentru a vota, a fost explicarea acestui drept și a importanței lui pentru o societate
Întrebările tinerilor lideri au vizat în principal problema ratificării de către Republica Moldova a Cartei europene a limbilor regionale şi minoritar
Perspectiva dezvoltării relaţiilor de cooperare dintre Misiunea Consiliului Europei în Moldova şi Instituţia naţională de protecţie şi promovare a dre
În cadrul Campaniei vor fi organizate mai multe întâlniri cu cetățenii, unde juriști, persoane care se bucură de recunoaşterea şi aprecierea publiculu
Campania va fi lansată în cadrul unei conferinţe de presă, care va avea loc pe 15 octombrie, miercuri, la ora 10.00 în sala de şedinţe a Oficiului Avo
În cadrul activității au fost abordate probleme legate de dreptul de a alege și de a fi ales, participarea la alegeri, precum și unele aspecte de part

ACTIVITATEA MNPT

Angajaților DIP le-au fost explicate drepturile fundamentale stipulate în Declarația Universală a Drepturilor Omului, fiind accentuată necesitatea pro
La seminar au participat 20 ofițeri din cele 7 unități militare ale trupelor de carabinieri din țară și reprezentanți ai Departamentului Trupelor de c
Vizita a fost efectuată pentru a verifica condiţiile de detenţie a cetăţeanului V.
Pe 13 august 2014, la Departamentul Instituțiilor Penitenciare, angajaţii CpDOM Gheorghe Bosîii şi Igor Munteanu au ţinut prelegeri pentru colaborator
În cadrul vizitei au fost verificate condiţiile de detenţie provizorie, asigurarea drepturilor procesuale ale persoanelor plasate în IDP, respectarea
La momentul vizitei din 24 iulie a fost constat începutul reparației cazarmei și desfășurarea reparației capitale a cantinei, a fost schimbat tot aco
Evenimentul a avut loc în cadrul Campaniei de prevenire a torturii și de susținere a victimelor torturii, fiind organizat în scopul instruirii lucrăto

ACTIVITATEA AVOCATULUI COPILULUI

În cardul activității elevii au luat cunoștință de conținutul Convenției ONU cu privire la drepturile copilului, document internațional care cuprinde

Linia Fierbinte

Harta vizitelor MNPT

Arhiva

Harta reprezentanțelor CpDOM