User menu

ACTIVITATEA CpDOM

Scopul întîlnirii cu elevii a fost explicarea dreptului de a vota și a importanței lui pentru o societate democratică.
Scopul de bază al seminarului a fost ridicarea activismului cetățenilor-alegători în procesul de realizare a drepturilor electorale.
Memorandumul prevede stabilirea unei cooperări pentru facilitarea schimbului de informaţii relevante în urma constatării încălcării drepturilor omului
În cursul întîlnirii a fost efectuat un schimb de opinii privind fenomenul în cauză, motivele actelor de violenţă domestică.
În cadrul discuției cu ombudsmanul, petiţionarul a vorbit despre greutăţile de care se confruntă: asistentul personal, care îl ajută, este angajat doa
În ziua lansării Campaniei, şeful Reprezentanţei CpDOM din Comrat, Svetlana Mironova, a acordat un interviu pentru postul de radio „GRT” , în care s-a
Obiectivul întîlnirii cu elevii, care au atins vîrsta necesară pentru a vota, a fost explicarea acestui drept și a importanței lui pentru o societate

ACTIVITATEA MNPT

Angajaților DIP le-au fost explicate drepturile fundamentale stipulate în Declarația Universală a Drepturilor Omului, fiind accentuată necesitatea pro
La seminar au participat 20 ofițeri din cele 7 unități militare ale trupelor de carabinieri din țară și reprezentanți ai Departamentului Trupelor de c
Vizita a fost efectuată pentru a verifica condiţiile de detenţie a cetăţeanului V.
Pe 13 august 2014, la Departamentul Instituțiilor Penitenciare, angajaţii CpDOM Gheorghe Bosîii şi Igor Munteanu au ţinut prelegeri pentru colaborator
În cadrul vizitei au fost verificate condiţiile de detenţie provizorie, asigurarea drepturilor procesuale ale persoanelor plasate în IDP, respectarea
La momentul vizitei din 24 iulie a fost constat începutul reparației cazarmei și desfășurarea reparației capitale a cantinei, a fost schimbat tot aco
Evenimentul a avut loc în cadrul Campaniei de prevenire a torturii și de susținere a victimelor torturii, fiind organizat în scopul instruirii lucrăto

ACTIVITATEA AVOCATULUI COPILULUI

În cardul activității elevii au luat cunoștință de conținutul Convenției ONU cu privire la drepturile copilului, document internațional care cuprinde

Linia Fierbinte

Harta vizitelor MNPT

Arhiva

Harta reprezentanțelor CpDOM