User menu

ACTIVITATEA CpDOM

Au fost discutate cauzele violenţei în şcoală; eficienţa mecanismelor de intervenire a lucrătorilor instituțiilor de învățămînt în cazurile de abuz,
CpDOM a monitorizat fenomenul în cauză, făcînd publice constatările şi recomandările de rigoare în rapoartele anuale.
Tudor Lazăr a punctat acţiunile mai importante din agenda 2015 de activităţi ale Oficiului Avocatului Poporului.
Ombudsmanul a recomandat factorilor de decizie ai postului de televiziune să declanșeze proceduri disciplinare în privința angajaților care au admis
Ziua internațională de comemorare a victimilor Holocaustului ne îndeamnă să păstrăm vie amintirea celor ce și-au pierdut viața, să rămânem vigilenți ș
Lansarea serviciului “Taxi social” la Edineţ constituie dovada faptului că, indiferent de împrejurări, pot fi găsite soluţii pentru a rezolva o proble
Mi-aș dori mult ca cele bune care au fost realizate de echipa Centrului pentru Drepturile Omului să fie preluate și dezvoltate pentru că elaborarea un

ACTIVITATEA MNPT

Angajaților DIP le-au fost explicate drepturile fundamentale stipulate în Declarația Universală a Drepturilor Omului, fiind accentuată necesitatea pro
La seminar au participat 20 ofițeri din cele 7 unități militare ale trupelor de carabinieri din țară și reprezentanți ai Departamentului Trupelor de c
Vizita a fost efectuată pentru a verifica condiţiile de detenţie a cetăţeanului V.
Pe 13 august 2014, la Departamentul Instituțiilor Penitenciare, angajaţii CpDOM Gheorghe Bosîii şi Igor Munteanu au ţinut prelegeri pentru colaborator
În cadrul vizitei au fost verificate condiţiile de detenţie provizorie, asigurarea drepturilor procesuale ale persoanelor plasate în IDP, respectarea
La momentul vizitei din 24 iulie a fost constat începutul reparației cazarmei și desfășurarea reparației capitale a cantinei, a fost schimbat tot aco
Evenimentul a avut loc în cadrul Campaniei de prevenire a torturii și de susținere a victimelor torturii, fiind organizat în scopul instruirii lucrăto

ACTIVITATEA AVOCATULUI COPILULUI

Avocatul parlamentar pentru protecţia drepturilor copilului Tamara Plămădeală s-a sesizat din oficiu privind cazul al 13 copii din localitatea Congaz

Linia Fierbinte

Harta vizitelor MNPT

Arhiva

Harta reprezentanțelor CpDOM