User menu

ACTIVITATEA CpDOM

Trainingul a avut loc în cadrul iniţiativei comune a Instituţiei naţionale a ombudsmanului şi Consiliului pentru Prevenirea şi Eliminarea Discriminări
Ombudsmanul și echipa Oficiul Avocatului Poporului vă aduc sincere felicitări cu ocazia Paștelui!
Mihai Cotorobai şi-a exprimat speranţa că Instituţia naţională a ombudsmanului în formulă nouă va deveni una mai eficientă şi mai consolidată astfel
Resursele de apă din Republica Moldova sînt sensibile la schimbările climatice atît din punct de vedere al cantității, cît și al calității.
În contextul abordării problemei responsabilităţii pentru generațiile viitoare din perspectiva competențelor ombudsmanului, CpDOM a analizat situaţia

ACTIVITATEA MNPT

Pe 31 martie curent, funcţionarii CpDOM Gheorghe Bosîi şi Igor Munteanu au ţinut prelegeri pentru 60 de ofițeri și subofițeri din cadrul Departamentul
Pe 25 martie 2015, consultantul principal Gheorghe Bosîi şi consultantul Iurie Dubenco din cadrul Centrului pentru Drepturile Omului din Moldova au
Angajaților DIP le-au fost explicate drepturile fundamentale stipulate în Declarația Universală a Drepturilor Omului, fiind accentuată necesitatea pro
La seminar au participat 20 ofițeri din cele 7 unități militare ale trupelor de carabinieri din țară și reprezentanți ai Departamentului Trupelor de c
Vizita a fost efectuată pentru a verifica condiţiile de detenţie a cetăţeanului V.
Pe 13 august 2014, la Departamentul Instituțiilor Penitenciare, angajaţii CpDOM Gheorghe Bosîii şi Igor Munteanu au ţinut prelegeri pentru colaborator
În cadrul vizitei au fost verificate condiţiile de detenţie provizorie, asigurarea drepturilor procesuale ale persoanelor plasate în IDP, respectarea

ACTIVITATEA AVOCATULUI COPILULUI

Scopul instruirii a fost familiarizarea elevilor cu noţiuni generale legate de sistemul drepturilor omului, posibilităţile de protecţie a acestora.
Unele din întrebările puse de copii au servit drept punct de pornire pentru anumite acțiuni ale ombudsmanului, alte întrebări au fost adresate de ombu

Linia Fierbinte

Harta vizitelor MNPT

Arhiva

Harta Reprezentanțelor Oficiului Avocatului Poporului