User menu

ACTIVITATEA CpDOM

Învîngători ai concursului au fost desemnaţi Denis Beliman, Nadea Ignatenco şi Nadea Harghel, care vor primit cîte un Dicţionar al greşelilor de limb
Adjunctul Avocatului Poporului Tudor Lazăr felicită eleva din raionul Glodeni cu prilejul promovării examenului de bacalaureat, considerînd acest caz
Drept urmare a intervenţiei funcţionarilor CpDOM, care au acţionat în temeiul art.23 alin.(3) din Legea cu privire la Avocatul Poporului, pe 23 iulie
Problema asigurării accesului persoanelor cu dizabilităţi la mediul fizic şi comunicaţional constituie una din priorităţile agendei de lucru a avocaţi
Ombudsmanul Tudor Lazăr condamnă orice fel de discriminare a persoanelor, indiferent de motive sau criteriile de diferenţiere, care are drept rezultat
Concursul se va desfăşura în perioada 14 iulie – 25 iulie curent în cadrul emisiunii „Fierbinte show” de la Radio Moldova Tineret, difuzată de luni

ACTIVITATEA MNPT

La momentul vizitei din 24 iulie a fost constat începutul reparației cazarmei și desfășurarea reparației capitale a cantinei, a fost schimbat tot aco
Evenimentul a avut loc în cadrul Campaniei de prevenire a torturii și de susținere a victimelor torturii, fiind organizat în scopul instruirii lucrăto
Angajații CpDOM au lansat un apel pentru excluderera cazurilor de tortură și rele tratamente în activitatea trupelor de carabinieri.
Carabinierii au adresat mai multe întrebări referitor la respectarea principiului nondiscriminării, în special la subiecte ce au tangență cu serviciul
Referitor la condiţiile de detenţie din celula 46 din Penitenciarul 13 s-au constatat următoarele: lumina naturală pătrunde cu dificultate, fereastra
Avocatul parlamentar a remarcat acţiunile educative şi cu caracter de resocializare desfăşurate la Penitenciarul Rusca, menţionînd că acestea sunt fo
La seminar au participat 50 de ofițeri și subofițeri din cadrul unității militare. Activitatea Mecanismului Național de Prevenire a Torturii.

ACTIVITATEA AVOCATULUI COPILULUI

Ombudsmanul menţionează că subiectele legate de aplicarea violenței față de copii urmează a fi abordate în mass-media cu respectarea strictă a normelo
Oficiul naţional al Ombudsmanului a monitorizat situaţia la compartimentul aplicarea măsurii de arest faţă de minori şi respectarea dreptului la edu

Linia Fierbinte

Harta vizitelor MNPT

Arhiva

Harta reprezentanțelor CpDOM