User menu

ACTIVITATEA CpDOM

Potrivit convingerii ombudsmanului, sintagma ,,şi nu pot depăşi mărimile prevăzute pentru ceilalţi salariaţi din unitatea respectivă”, prevăzută la
Instituţia naţională de protecţie a drepturilor omului invită autorităţile publice centrale şi locale, partenerii media şi din cadrul societăţii civi
Pe marginea acestui caz CpDOM a sesizat secretarul general al Guvernului de la care a solicitat identificarea lacunelor de sistem în administrarea afa
Scopul întîlnirii cu elevii, care au atins vîrsta necesară pentru a vota, a fost explicarea acestui drept și a importanței lui pentru o societate demo
O femeie de 33 ani a ajuns ţintuită la pat după îngrijirile medicilor,CpDOM a iniţiat examinarea circumstanţelor cazului.
În cadrul întrunirii Igor Muntean a vorbit despre fenomenul violenţei în familie și consecințele lui grave pentru individ și societate, importanţa res
Potrivit directorului CpDOM care a depus sesizarea la Curtea Constituţională, interdicția impusă Avocatului Poporului de a primi spre examinare cere

ACTIVITATEA MNPT

Angajaților DIP le-au fost explicate drepturile fundamentale stipulate în Declarația Universală a Drepturilor Omului, fiind accentuată necesitatea pro
La seminar au participat 20 ofițeri din cele 7 unități militare ale trupelor de carabinieri din țară și reprezentanți ai Departamentului Trupelor de c
Vizita a fost efectuată pentru a verifica condiţiile de detenţie a cetăţeanului V.
Pe 13 august 2014, la Departamentul Instituțiilor Penitenciare, angajaţii CpDOM Gheorghe Bosîii şi Igor Munteanu au ţinut prelegeri pentru colaborator
În cadrul vizitei au fost verificate condiţiile de detenţie provizorie, asigurarea drepturilor procesuale ale persoanelor plasate în IDP, respectarea
La momentul vizitei din 24 iulie a fost constat începutul reparației cazarmei și desfășurarea reparației capitale a cantinei, a fost schimbat tot aco
Evenimentul a avut loc în cadrul Campaniei de prevenire a torturii și de susținere a victimelor torturii, fiind organizat în scopul instruirii lucrăto

ACTIVITATEA AVOCATULUI COPILULUI

Instituţia naţională de protecţie a drepturilor omului invită autorităţile publice centrale şi locale, partenerii media şi din cadrul societăţii civil
Pe marginea acestui caz CpDOM a sesizat secretarul general al Guvernului de la care a solicitat identificarea lacunelor de sistem în administrarea afa

Linia Fierbinte

Harta vizitelor MNPT

Arhiva

Harta reprezentanțelor CpDOM