User menu

ACTIVITATEA CpDOM

Anatolie Munteanu a menţionat că deocamdată nu există un mecanism viabil şi echitabil de depunere şi examinare a plîngerilor pacienţilor în cadrul si
Ombudsmanul solicită autorităţilor competente să se autosesizeze pentru a lua măsurile necesare în vederea investigării cazului dat şi garantării secu
Ombudsmanii s-au autosesizat pe marginea semnalelor apărute în presă privind problema asigurării cu apă potabilă a locuitorilor din satul Copăceni, ra
Ombudsmanul a menţionat însemnătatea Curţii Constituţionale în sistemul democratic moldovenesc în calitatea ei de garant al supremaţiei Constituţiei,
Directorul CpDOM Anatolie Munteanu a mulțumit organizatorilor pentru vizita de documentare, subliniind că agenda elaborată, subiectele propuse spre d

ACTIVITATEA MNPT

Vizita a fost efectuată pentru a verifica condiţiile de detenţie a cetăţeanului V.
Pe 13 august 2014, la Departamentul Instituțiilor Penitenciare, angajaţii CpDOM Gheorghe Bosîii şi Igor Munteanu au ţinut prelegeri pentru colaborator
În cadrul vizitei au fost verificate condiţiile de detenţie provizorie, asigurarea drepturilor procesuale ale persoanelor plasate în IDP, respectarea
La momentul vizitei din 24 iulie a fost constat începutul reparației cazarmei și desfășurarea reparației capitale a cantinei, a fost schimbat tot aco
Evenimentul a avut loc în cadrul Campaniei de prevenire a torturii și de susținere a victimelor torturii, fiind organizat în scopul instruirii lucrăto
Angajații CpDOM au lansat un apel pentru excluderera cazurilor de tortură și rele tratamente în activitatea trupelor de carabinieri.
Carabinierii au adresat mai multe întrebări referitor la respectarea principiului nondiscriminării, în special la subiecte ce au tangență cu serviciul

ACTIVITATEA AVOCATULUI COPILULUI

Ombudsmanul menţionează că subiectele legate de aplicarea violenței față de copii urmează a fi abordate în mass-media cu respectarea strictă a normelo
Oficiul naţional al Ombudsmanului a monitorizat situaţia la compartimentul aplicarea măsurii de arest faţă de minori şi respectarea dreptului la edu

Linia Fierbinte

Harta vizitelor MNPT

Arhiva

Harta reprezentanțelor CpDOM