User menu

ACTIVITATEA CpDOM

La întîlnire a fost menţionat că grija pentru bolnavi și persoanele cu dizabilităţi este obligația morală a societății și fiecare dintre membrii săi
Ombudsmanii şi angajaţii Oficiului Avocatului Poporului apreciază la rîndul lor meritele Svetlanei Mironova.
CpDOM va monitoriza realizarea propunerilor avansate, invitînd mass-media la un parteneriat în vederea promovării active a drepturilor persoanelor cu
La 10 decembrie, începînd cu ora 09.00, în sala de şedinţe a Instituţiei naţionale a ombudsmanului (strada Sfatul Ţării, 16), va avea loc.
Participanţii la discuţie au lansat diverse propuneri în scopul ameliorării stării actuale de lucruri, acestea urmînd a fi sintetizate pentru ca Ofic
Problemele abordate vor fi generalizate de către angajaţii CpDOM pentru ca recomandările corespunzătoare să fie transmise autorităţilor publice de res

ACTIVITATEA MNPT

Angajaților DIP le-au fost explicate drepturile fundamentale stipulate în Declarația Universală a Drepturilor Omului, fiind accentuată necesitatea pro
La seminar au participat 20 ofițeri din cele 7 unități militare ale trupelor de carabinieri din țară și reprezentanți ai Departamentului Trupelor de c
Vizita a fost efectuată pentru a verifica condiţiile de detenţie a cetăţeanului V.
Pe 13 august 2014, la Departamentul Instituțiilor Penitenciare, angajaţii CpDOM Gheorghe Bosîii şi Igor Munteanu au ţinut prelegeri pentru colaborator
În cadrul vizitei au fost verificate condiţiile de detenţie provizorie, asigurarea drepturilor procesuale ale persoanelor plasate în IDP, respectarea
La momentul vizitei din 24 iulie a fost constat începutul reparației cazarmei și desfășurarea reparației capitale a cantinei, a fost schimbat tot aco
Evenimentul a avut loc în cadrul Campaniei de prevenire a torturii și de susținere a victimelor torturii, fiind organizat în scopul instruirii lucrăto

ACTIVITATEA AVOCATULUI COPILULUI

Elevii au discutat despre drepturile lor, despre importanța respectării drepturilor, despre cum trebuie să fie asigurate drepturile copiilor.
Ombudsmanul a prezentat spectrul de probleme soluționate din perspectiva cazurilor examinare la Centrul pentru Drepturile Omului din Moldova.

Linia Fierbinte

Harta vizitelor MNPT

Arhiva

Harta reprezentanțelor CpDOM