User menu

ACTIVITATEA CpDOM

Motivul întîlnirii de lucru l-a costituit o petiție, depusă de niște locuitori ai satului Bulboaca la Oficiul Național al Ombudsmanului.
Tudor Lazăr a menţionat că proiectul în cauză a fost unul foarte necesar şi util pentru educaţia civică şi electorală a tinerilor, sporirea culturii
Întîlnirera de la Capaclia a fost organizată în contextul Campaniei „Familie fără violenţă, societate fără violenţă!”, desfăşurată în perioada 15 octo
În cadrul discuției cu ombudsmanul, tinerii au apreciat faptul că Moldova a ratificat Convenţia ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi, s
În contextul scrutinului legislativ din acest an, au fost evidenţiate cîteva obiective comune: crearea de condiţii pentru asigurarea accesului fizic a
Scopul întîlnirii cu elevii a fost explicarea dreptului de a vota și a importanței lui pentru o societate democratică.
Scopul de bază al seminarului a fost ridicarea activismului cetățenilor-alegători în procesul de realizare a drepturilor electorale.

ACTIVITATEA MNPT

Angajaților DIP le-au fost explicate drepturile fundamentale stipulate în Declarația Universală a Drepturilor Omului, fiind accentuată necesitatea pro
La seminar au participat 20 ofițeri din cele 7 unități militare ale trupelor de carabinieri din țară și reprezentanți ai Departamentului Trupelor de c
Vizita a fost efectuată pentru a verifica condiţiile de detenţie a cetăţeanului V.
Pe 13 august 2014, la Departamentul Instituțiilor Penitenciare, angajaţii CpDOM Gheorghe Bosîii şi Igor Munteanu au ţinut prelegeri pentru colaborator
În cadrul vizitei au fost verificate condiţiile de detenţie provizorie, asigurarea drepturilor procesuale ale persoanelor plasate în IDP, respectarea
La momentul vizitei din 24 iulie a fost constat începutul reparației cazarmei și desfășurarea reparației capitale a cantinei, a fost schimbat tot aco
Evenimentul a avut loc în cadrul Campaniei de prevenire a torturii și de susținere a victimelor torturii, fiind organizat în scopul instruirii lucrăto

ACTIVITATEA AVOCATULUI COPILULUI

Obiectivele activității au ținut de importanța prevenirii și combaterii fenomenului violenței în familie, combaterea oricărui fel de violență.

Linia Fierbinte

Harta vizitelor MNPT

Arhiva

Harta reprezentanțelor CpDOM