User menu

ACTIVITATEA CpDOM

Astăzi la Radio Moldova „Actualităţi” va fi lansat un ciclu de emisiuni de promovare a Instituţiei ombudsmanului din ţara noastră – Oficiul Avocatulu
Tudor Lazăr a prezentat activitatea Instituției Naționale a Ombudsmanului în procesul de prevenire și combatere a actelor de discriminare
Jurist excelent, magistrat cu o reputaţie morală ireproşabilă, Anastasia Pascaru a contribuit în cel mai activ mod la formarea profesională a mai mult
Tudor Lazăr și-a exprimat convingerea că studiul elaborat va spori rolul acestora în apărarea principiilor și valorilor democratice, a drepturilor și
În temeiul art24, alineatul (4), din Legea cu privire la Avocatul Poporului, ombudsmanul uzează de posibilitatea de a informa şi sensibiliza opinia pu
Festivalulul Etniilor este o bună ocazie pentru cunoașterea culturii și obiceiurilor minorităților naționale, stabilirea de noi contacte și o oportuni
Programul de activitate a Instituţiei ombudsmanului include în mod constant acţiuni de monitorizare a situaţiei în domeniul dat, acţiuni de promovare

ACTIVITATEA MNPT

La seminar au participat 20 ofițeri din cele 7 unități militare ale trupelor de carabinieri din țară și reprezentanți ai Departamentului Trupelor de c
Vizita a fost efectuată pentru a verifica condiţiile de detenţie a cetăţeanului V.
Pe 13 august 2014, la Departamentul Instituțiilor Penitenciare, angajaţii CpDOM Gheorghe Bosîii şi Igor Munteanu au ţinut prelegeri pentru colaborator
În cadrul vizitei au fost verificate condiţiile de detenţie provizorie, asigurarea drepturilor procesuale ale persoanelor plasate în IDP, respectarea
La momentul vizitei din 24 iulie a fost constat începutul reparației cazarmei și desfășurarea reparației capitale a cantinei, a fost schimbat tot aco
Evenimentul a avut loc în cadrul Campaniei de prevenire a torturii și de susținere a victimelor torturii, fiind organizat în scopul instruirii lucrăto
Angajații CpDOM au lansat un apel pentru excluderera cazurilor de tortură și rele tratamente în activitatea trupelor de carabinieri.

ACTIVITATEA AVOCATULUI COPILULUI

Angajaţii Direcţiei activează în baza unui regulament aprobat de către Consiliul raional Leova, specialiştii principali deţin fişe de post.
Lecția desfășurată a avut drept scop informarea copiilor despre dreptul la asistență și protecție socială a copiilor orfani și cei aflați sub tutelă/c

Linia Fierbinte

Harta vizitelor MNPT

Arhiva

Harta reprezentanțelor CpDOM