User menu

ACTIVITATEA CpDOM

În opinia ombudsmanului, informaţiile relatate trezesc îngrijorări serioase care urmăresc încălcarea drepturilor fundamentale garantate de art.
În cadrul investigaţiilor efectuate, ombudsmanul a solicitat concursul procurorului, preşedintelui raionului Edineţ, comisarului CPR Edineţ, şefului
Înaltul Comisar ONU pentru drepturile omului recunoaşte progresul înregistrat în Republica Moldova în domeniul protecţiei şi promovării drepturilor om
Ombudsmanul consideră că autorităţile trebuie să desfăşoare o anchetă eficientă pentru a clarifica circumstanţele accidentului de muncă şi a sancţiona
Pe parcursul anului 2013, la Centrul pentru Drepturile Omului din Moldova au fost înregistrate 1587 de cereri.

ACTIVITATEA MNPT

Avocatul parlamentar a remarcat acţiunile educative şi cu caracter de resocializare desfăşurate la Penitenciarul Rusca, menţionînd că acestea sunt fo
La seminar au participat 50 de ofițeri și subofițeri din cadrul unității militare. Activitatea Mecanismului Național de Prevenire a Torturii.
La seminar au participat 39 de subofițeri din serviciile de pază, escortă și supraveghere a DIP - colaboratori care trec cursuri inițiale de instruire
Reprezentantul Mecanismului Naţional de Prevenire a Torturii Gheorghe Bosîi, care a luat parte la eveniment, în alocuțiunea sa, a subliniat rolul deci
În cadrul audienții au fost înaintate plângeri și întrebării pe segmentul ce vizează încălcări ale: dreptului de proprietate (deposedarea de avere îna
Prevenirea efectivă a torturii şi a pedepselor sau tratamentelor inumane sau degradante presupune educare şi o combinaţie de diverse măsuri legislativ
Preşedintele Mecanismului Naţional de Prevenire a Torturii a informat membrii organizaţiei Hyde Park şi pe Oleg Brega, care la 18 ianuarie 2014 au de

ACTIVITATEA AVOCATULUI COPILULUI

Avocatul parlamentar a subliniat importanţa exercitării dreptului la exprimarea opiniei de către copil în toate acţiunile care îl privesc, iar interes
Avocatul parlamentar pentru protecţia drepturilor copilului, Tamara Plămădeală, a solicitat Direcției municipale Chişinău pentru protecția drepturilo

Linia Fierbinte

Harta vizitelot MNPT

Arhiva

Harta reprezentanțelor CpDOM