User menu

ACTIVITATEA CpDOM

Drept urmare a intervenţiei funcţionarilor CpDOM, care au acţionat în temeiul art.23 alin.(3) din Legea cu privire la Avocatul Poporului, pe 23 iulie
Problema asigurării accesului persoanelor cu dizabilităţi la mediul fizic şi comunicaţional constituie una din priorităţile agendei de lucru a avocaţi
Ombudsmanul Tudor Lazăr condamnă orice fel de discriminare a persoanelor, indiferent de motive sau criteriile de diferenţiere, care are drept rezultat
Concursul se va desfăşura în perioada 14 iulie – 25 iulie curent în cadrul emisiunii „Fierbinte show” de la Radio Moldova Tineret, difuzată de luni
Şeful Reprezentanţei Cahul a CpDOM Anatolie Cravcenco a evidenţiat importanţa ridicării nivelului de pregătire profesională a angajaţilor penitencia
Ombudsmanul îndeamnă autorităţile responsabile să amendeze legislaţia în vigoare pentru a asigura accesibilitatea sistemului educaţional pentru copii

ACTIVITATEA MNPT

La momentul vizitei din 24 iulie a fost constat începutul reparației cazarmei și desfășurarea reparației capitale a cantinei, a fost schimbat tot aco
Evenimentul a avut loc în cadrul Campaniei de prevenire a torturii și de susținere a victimelor torturii, fiind organizat în scopul instruirii lucrăto
Angajații CpDOM au lansat un apel pentru excluderera cazurilor de tortură și rele tratamente în activitatea trupelor de carabinieri.
Carabinierii au adresat mai multe întrebări referitor la respectarea principiului nondiscriminării, în special la subiecte ce au tangență cu serviciul
Referitor la condiţiile de detenţie din celula 46 din Penitenciarul 13 s-au constatat următoarele: lumina naturală pătrunde cu dificultate, fereastra
Avocatul parlamentar a remarcat acţiunile educative şi cu caracter de resocializare desfăşurate la Penitenciarul Rusca, menţionînd că acestea sunt fo
La seminar au participat 50 de ofițeri și subofițeri din cadrul unității militare. Activitatea Mecanismului Național de Prevenire a Torturii.

ACTIVITATEA AVOCATULUI COPILULUI

Oficiul naţional al Ombudsmanului a monitorizat situaţia la compartimentul aplicarea măsurii de arest faţă de minori şi respectarea dreptului la edu
Elevii din liceu au participat la mai multe activităţi, jocuri interactive, au discutat despre drepturile copilului în cadrul unei mese rotunde, cei m

Linia Fierbinte

Harta vizitelor MNPT

Arhiva

Harta reprezentanțelor CpDOM