User menu

Ora de educatie civica ”Sînt copil - am drepturi” cu elevii din Liceul ”Spiru Haret”

Mar, 12/24/2013 - 15:05 -- testuser

La 19 decembrie 2013 Seful Serviciului protectia drepturilor copilului  Tatiana Crestenco  a participat la trei ore de educației civică desfășurată cu elevii din Liceul Teoretic ”Spiru Haret”.

În cadrul lecției au fost abordate următoarele subiecte: ce este Convenția ONU cu privire la drepturile copilului , necesitatea Convenției ONU cu privire la drepturile copilului, conținutul Convenției ONU cu privire la drepturile copilului,  interesul superior al copilului, nondiscriminarea, opinia copilului, supraviețuirea și dezvoltarea – principiile de bază ale Convenției. Elevili au fost interesaţi să afle că la data de 20 noiembrie este marcată Ziua Convenției ONU cu privire la drepturile copilului.   De asemenea elevii au fost familiarizați cu organele competente să apere și să asigure respectarea drepturilor copiilor.

Apreciem înalt inițiativa profesoarei de educație civică Irina Iordachi de a organiza ore interactive cu participarea lucrătorilor CpDOM, deoarece pentru a forma în societate o cultură în domeniul drepturilor omului este necesar să punem accent pe instruirea copiilor în domeniul drepturilor omului.

Prezentare "Convenţia ONU cu privire la drepturile copilului şi drepturile copiilor"